Hvorfor kliker mit våben.

Jeg tror at de fleste skytter har oplevet at deres våben kliker, og det er altid, når det er mindst belejligt

og altid når man netop ikke har brug for at fejl eller når der ikke er ikke er mulighed for omskydning.

Det næste spørgsmål er så, hvorfor klikker våbnet, og her er så flere muligheder.

Den første der falder de fleste skytter lige for er, at det er en dårlig ammunition, og det kan være en af mulighederne.

Selv om en ammunitions fabrik er nok så omhyggelig med produktionen, kan der fremkomme større eller mindre serier med fejl i

og det må man nok acceptere, dog alt efter kvalitet og den pris man har betalt for ammunition.

Ammunitions fejl findes i mange varianter f.eks. en cal..22 kan have en defekt primer (tændsats i randen) eller at den mangler krudt.

Eller noget som Eley havde problemer med for år tilbage, nemlig at en voks, projektilet bliver belagt med, var trængt ind til krudtet.

Det næste er hylsteret, der kan have en hårdheds grad, der vanskelig gør anslag.

Hos ammunition med center tænding er det normalt kun manglende eller defekt primer eller ingen krudt, der er årsagen til at ammunitionen

ikke antænder. Der kan også fore komme hylster fejl.

Går vi videre til våbenet, kan der igen være flere årsager til klikker. Den først er anslags kraften fra slagfjederen, den skal være i orden,

og her skal man være opmærksom på at fjedre mister deres længde og fjedreevne med årene og der med mindre anslags energi

og her kan en udskiftning klare problemet. Det næste der slides er slagstiften, den ændrer udseende med årene og skal med rette også udskiftes.

Det man kan kræve af en slagstift/fjeder er et anslag i tændsatsen/randen på min 0,3 mm og at man får et anslag over et vist areal på tændsatsen (C.I.P).

Den værste årsag til klikker er ofte skytten selv, for hvis låsegrebet ikke kommer helt i bund, er der en sikkerheds anordning i låsen,

der gør at bundstykket bliver lukket helt, når aftrækkeren påvirkes, og al energi bliver brugt til dette og der kommer ingen anslag på patronen.

Dette gælder for alle geværer, med undtagelse af Otterup cal..22.    

(Billede)

Her er et eks. På flere typer af anslag og aftryk, hvor 6, 7 og 11 må betragtes som de bedste anslag på en cal..22.

Som oftest kan klikker henføres til våbenet, enten som fejl justering, slitage eller produktions afvigelser eller direkte fejl.

Jeg vil her prøve at beskrive årsag til problemer og afhjælpning af disse, på de våben, som jeg arbejder med.

Vi havde for den del år siden problemer med Otterup cal..22 geværerne og her blev der fra Teknisk Udvalg gjort en indsats med

at ændre på lukke afstanden i bundstykket. Lukkeafstanden var ikke klart defineret fra Otterups side, så der fremkom både klikker og hylstersprængninger.

Dette kunne klares med at i lægge skiver i bundstykket, således at lukke afstanden blev mindre. 

Det eneste der ikke kunne klares med at i lægge skiver i bundstykket var selve udboringen i bundstykket.

Er udboringen over de anbefalede 1,09 mm skal der slibes lidt af, indtil den komme ned på dette mål.    

Den lukkeafstand, der tillades i Europa, er på 1,09 - 1,29 mm. Problemerne med Otterups cal.22 var en af de væsentlige

årsagerne til at De Danske Skytteforeninger fik våbenkontrollanter og at der blev indført stævne kontrol ved alle stævner.

Stævnekontrollens opgave er at forhindre, at der skydes med defekte og farlige våben, og det er et våben med  en lukkeafstand over 1,29.

Derudover er våbnet dårlig fungerende, upræcist og klikker formodentlig ofte.

Det er desværre ikke altid at lukkeafstanden behøver at være for stor for at våbnet klikker.

De nyeste eksempel, er fra Sauers vekselsæt.

Her er lukkeafstanden et sted mellem 1,09 og 1,26 på de ca. 80 sæt, der er målt af Teknisk udvalg i forbindelse med stævnekontrollen unde LM 98.    

Her kan man ikke laste fabrikken for at ikke kende målene og Sauers vekselsæt er ikke farlige, fordi den er under de tilladte 1,29 mm, men de klikker ofte. Årsagen her til skal findes i de meget præcise fremstillings tolerancer i bundstykket.

Udboringen i bundstykket er normalt på ca. 1,09, som er ideal målet. Slagstiften må aldrig, ved anslag, komme foran bundstykket, således at den ikke kan slå i kammerkanten, også her er Sauers vekselsæt perfekt. Det der giver Sauers vekselsæt problemer er lukkeafstande på over 1,17 mm. For så kan slagstiften ikke anslå hylsterkraven med min. 0,3  mm, når de andre mål er perfekte.

Sauer producere et perfekt våben, man har bare ikke taget højde for afvigelser i lukkeafstanden, så hvis lukkeafstanden justeres til at være et sted mellem 1,09 og 1,15 max. fungerer sættet perfekt.

Heldigvis har fabrikken lavet muligheder for at kunne lægge en lille skive i, således at afstanden kan justeres.

Direkte slitage på låseknasterne, kan dog også forekomme, og så hjælper det også at ilægge skiver, men kun en kort tid.  

Isætning af skiver er et kendt opgave på Otterup cal..22 geværet, når det begynder at klikke. Her kan årsagen dog også være slidte fjedre og slagstifter,

eller udboringen til patronkraven  i bundstykket er fordyb.   

Moderne våben produceres med meget små tolerancer, dette glæder således også for Anschütz.

Modellerne  1907/1913/2007/2013 har samme låse kasse og samme bundstykke og kan derfor behandles under et.

Der er normalt ingen anslags problemer med dette gevær,  men hvis det alligevel kommer, skal årsagen findes i en træt slagfjeder og rund slagstift.

Der næste der kan være årsag er, at aftrækshuset ikke er korrekt indstillet, dette giver en for kort salglængde for stiften og dermed for lille slagenergi.

Fabrikken har dog taget til efterretning, at denne model har haft tendens til at klikke mere end acceptabelt, og man har ændret slagstiftens udsende i de nye modeller,

og anbefaler at salgstiften på ældre modeller, med manglende anslag, også ændres en smugle.

Anschütz 1903, har ingen slitage i slagfjederen, kun i stiften, og desværre også i låsestolen, især på de første modeller, her hjælper kun en udskiftning af stolen.

Ved udskiftning af salgstiften skal man  være opmærksom på, at der er forskellige længder, som skal tilpasses fra bundstykke til bundstykke.

For våben med central tænding er der normalt kun en defekt slagstift eller fjeder der kan forårsage en klikker.

Går vi til pistoler og i særdeleshed automat pistoler, kan der være flere årsager, til dårlig anslag af patronen.

Returfjederen, kan være en af dem. Dem mest almindelige er hvis fjederen ikke har kraft nok til at holde bundstykket/slæden helt lukket fra skud til skud.

Er der en lille ustabilitet i fjederens holde kraft, vil den ikke lukke ens fra skud til skud og der med kan det give funktions fejl. 

Almindelig rengøring kan her også være årsag. Udboring i bundstykket er også her meget interessant, for hylsterkravens tykkelse varierer fra lot til lot,

og i særdeleshed fra fabrikat til fabrikat. Dette vil også have stor indflydelse på revolvere, idet anslags dybden er bestemt af hamrens anslags stop.

Her har lukkeafstanden også indflydelse, og det hænger sammen med hvor meget slør der er ved tromlen. 

  

  

C.I.P måles i energi (Europa).

S.AA.M.I. omhandler kun anslaget (USA).

Minimum anslag´s  energi for cal..22 LR for forskellige fabrikker.

Hammerli AG.

Anslags energi min. 35 Nm og bevægelse ikke højre end 7.5 Nm

Anschütz

Ansalgs energi.  Min. .36 Nm.

0.06 Nm inger affyring.

0.40 Nm alt afskydes.

Energi måles ved en 2 oz kugles fald (18 tommer).


Udskriv