Anslagsenergi

 

Uddrag fra bekendtgørelse Nr. 444 af 7. maj 2014
Miljøministeriet
(Skov- og Naturstyrelsen)

1) Kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon, vildsvin og spættet sæl samt de vildarter, der er nævnt i nr. 2-5 :
Blødnæset ammunition med:
Kuglevægt på mindst 9 gram (9-9,9gram), E100 mindst 2700 joule, eller
Kuglevægt mindst 10 gram (over 10 gram), E100 mindst 2000 joule.
Kaliber: f.eks 30-06,.308W, 6,5x55, 270W og større.

2) Råvildt samt de vildarter, der er nævnt i nr. 3-5:
Blødnæset ammunition med:
Kuglevægt på mindst 3,2 gram (50 grains), E100 mindst 800 joule.
Kaliber: f.eks. 222,.243W og større.

3) Ræv, mårhund, vaskebjørn, hare, sumpbæver, gæs og skarv
samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 4-5:
Kuglevægt: ingen krav. Anslagsenergi ved E100 på mindst 175 joule.
Kaliber: f.eks. .17 HMR, .22 Magnum,.22 Hornet,.221Rem og større.

4) Husmår, ilder, mink, vildkanin, bisamrotte, hønsefugle, blishøne, ænder og måger samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 5:
Kuglevægt: Ingen krav. Anslagsenergi ved E0 på mindst 150 joule.
Kaliber: f.eks. .22 (5,5mm salonriffel) og større.

5) Duer, kragefugle, vadefugle og stær:
Kuglevægt: Ingen krav, V0 mindst 200 m/sek.
Kaliber: f.eks. .22 (5,5 mm salonriffel) samt kraftige luftrifler i kaliber 5,5mm eller der over.

Stk. 2. Fuldkappet riffelammunition (f.eks Jaktmatch ammunition) må ikke anvendes til jagt på eller regulering af kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt, muflon, vildsvin eller spættet sæl.

De anvendte måleenheder er følgende:

E0 = anslagsenergi ved mundingen

E100 = anslagsenergi ved 100m fra mundingen

V0 = hastighed ved munding

g = gram

gr = grains (1g = 15,432 gr)

j = joule (9,81j = 1 kgm)

m/sek = meter pr. sekund

 

Sagt på en anden måde

Hastighed x Hastighed x kuglevægt i kg. / 2 = ansalg


Udskriv