Hvorfor kugles flugt ikke svarer til tabeldata?

IMG 2912
Før en sand sammenligning kan foretages, testbetingelserne nødt til at være præcis den samme.

 

Stativet, pistolens skydestilling og optagevinkel alle være samme,

for eksempel for at sikre, at årsagen til forskellige målretningsområder er ikke noget andet end projektilets flygt.

 

En årsag kan være, at hastigheden ikke er det samme.

 

Alle producenter måle trykket og hastigheden af ​​løb,

der svarer stort set til de mindstemål for både kamre og løb.

 

Dette gøres af sikkerhedsmæssige årsager.

Bøssemagere forsøger også, at undgå problemer med for højt tryk og

træffe visse plus tolerancer i betragtning i deres dimensioner.

Hvis disse dimensioner er større end ammunition producenternes,

vil der være reduktioner i tryk og hastighed.

Korte eller slidte løb naturligvis også resultere i lavere hastighed.

Efter al sandsynlighed er der projektil producenter,

der bestemmer deres ballistiske koefficienter med beregninger

og ikke med målinger efter fyring skud.

 

Hvis BC bruges til beregninger er for godt (fx 0,45 i stedet 0,38),

vil den opnåede projektil flugt være mere lige end det faktisk er

Præcision contra pibelængder

Præcision contra pibelængder

Har en riffels pibelængde overhovedet nogen praktisk indflydelse på præcisionen?

Det satte Ib Nordentoft Andersen sig for at underkaste en nærmere undersøgelse …

Af Ib Nordentoft Andersen

Den bedste præcision i riffelpiber opnås naturligvis i rifler fremstillet med de højeste krav til kvalitet og stramme tolerancer.

Men om piben er 40 eller 80 cm har umiddelbart ingen mærkbar indvirkning på præcisionen.

Pibelængde og konstruktion kan dog have nogle sekundære fordele, der, til en vis grad, kan påvirke skudgruppens størrelse.

F.eks. kan vægten af en tung konkurrencepibe virke stabiliserende og dæmpe skyttens rystelser af våbnet.

Dette anvendes ikke alene på militær- og politi-finskytte rifler, men også på de typisk amerikanske varmint rifler,

der ikke skal bæres i timevis på pürsch samt de civile konkurrence rifler.

Et relativt tykt løb kan også virke dæmpende på selve løbets ”vandslange svingninger”.

Længden er derimod ligegyldig, da en pibe svinger ensartet fra skud til skud, så kuglen altid forlader løbet i det samme ”udsving” og de små afvigelser i Vo,

der er fra patron til patron, har ingen praktisk betydning.

I denne kraftigt overdrevne tegnefilm ses ”vandslange” princippet tydeligt. Bemærk at alle våbnets dele, som skæfte, kikkert, lås og løb,

kommer i svingninger (klik på billedet).

Pibelængden har naturligvis indflydelse på kuglens Vo, da en længere pibe giver kuglen større ”tilløb” og dermed højere udgangshastighed.

Det betyder selvfølgelig en højere Vo fra en 60 cm pibe end en 50 cm pibe, vel at mærke indenfor samme kaliber og patron.

Men det har, selv inden for ret vidde grænser i mundingshastigheden, ingen mærkbar betydning.

Tænk blot på .308 og .30-06 der anvender samme kugle men har ca. 25 til 30 m/sek forskel i Vo uden det påvirker præcisionen.

Kikker vi på forholdet mellem pibens stigning og pibelængde er der også ret vidde grænser.

Teoretisk passer et riffelløbs stigning kun til én kuglevægt og udgangshastighed, men i praksis klarer f.eks en .308 eller 6,5 mm pibe ret

betydelige forskelle i kuglevægt og løbslængde/mundingshastighed.

Jagtrifler til kugler i kaliber .308 har normalt en stigning på 1:10 op til 1:12, hvor den hurtigste stigning 1:10 egner sig bedst til de tunge

og langsomme kugler, som f.eks en 13 grams kugle affyret fra en .30-06 eller .300WinMag og 1:12 er bedst til lette og

derfor hurtigere kugler som en 8 grams kugle.

Samme stigning

Men stigningens indflydelse på præcisionen i jagtrifler med kuglevægte i mellemværdierne er forsvindende lille og de fleste riffelfabrikanter

vælger da også at producere alle deres rifler, der affyrer kugler i kaliber 7,62/7,82 (.300/.308) som f.eks. .308Win, .30-06Spr, .300WinMag og .300WSM

med samme stigning.

Dette gøres af hensyn til produktionsomkostningerne, men de forskellige firmaer vælger ikke nødvendigvis den samme stigning.

SAKO har f.eks. valgt 1:11 for disse fire kalibre, men Ruger har valgt 1:10 for de samme kalibre.

Først ved konstruktion af langdistance finskytterifler vil man give større opmærksomhed til riffelgangsstigningen i forhold til Vo og kuglevægt.

Men giver pibens stigning kuglen for høje omdrejninger per sekund, opstår der en gyroskopisk overkorrektion, der resulterer i, at kuglen peger i

samme retning under hele kuglebanen. Derfor rammer den målet mere eller mindre sidelæns og giver et nøglehulsformet indgangshul.

Får kuglen derimod for lidt omdrejningsfart, bliver den ikke tilstrækkeligt stabiliseret og vælter derfor i luften.

Til venstre ses en typisk overkorrektion/gyroskop virkning grundet for høj rotationshastighed og til højre for lille rotationshastighed med en kugle der vælter.

Sidevinden

Alt andet lige, har kuglens hastighed dog indflydelse på sidevindsfølsomheden. F.eks forlader Noslers 11,7 gram Partition,

affyret i en 61 cm pibe med Normas .308 en Vo på 796 m/sek, hvilket giver en sidevinds afdrift på 200 meters afstand på 107 mm ved en

vindstyrke på 5 sekundmeter.

Men den samme kugle affyret fra Normas .30-06, også i en 61 cm pibe, har en Vo på 823 m/sek og sidevindsafdriften, er ved denne højere

hastighed nedsat til 102 mm under de samme forhold.

Oprindelsen til ”snakken” om pibelængde og præcision stammer sandsynligvis fra gamle tiders system med at lave det samme våben i en lang

version til infanteri og en kortere version til rytteri og artilleri. Her fandt soldaterne hurtigt ud af, at det var lette at ramme med de lange våben.

Dette skyldes dog udelukkende afstanden fra forreste til bageste sigtemiddel, da en lille fejl i centreringen af forsigtets korn i bagsigtets kærv,

lettere ses og korrigeres i et langt våben.

Så konklusionen må være, at pibelængden, under normale jagtforhold, ikke har en mærkbar indflydelse på riflens fysiske præcision.

home

Velkommen  til Reloading.dk

 

 

På disse sider skriver jeg lidt om det der interesserer min og min lille forretning og

det vil blive meget om genladning og våbenlære,

men også lidt bøssemager nørderri.

Jeg vil trække på mine mange års erfaring fra våben-, skytte- og jagt branchen.

 Lidt om mig, jeg startede som skytte i 1970 eller der omkring og fra 1978 og frem har jeg været underviser,

først som lokal instruktør og senere blev jeg uddannet, af forsvaret,

som landsinstruktør og underviste i hele landet.

Jeg er også uddannet inden Danmarks jægerforbund som hagl-, riffelinstruktør og skydeleder.

Jeg har uddannet våben folk, skytte-, genlade instruktører og genladere.

Det var i denne tid, hvor der var stort brug for, at uddanne nye våbenkontrollanter, for at imødegå de fejl,

som foreningernes gamle våben park havde, mest fordi ammunitions fabrikker optimerede deres produkter.

Jeg har fra 1986 og frem til 2013 været rådgiver for skytteorganisationer og deres ledere, først under det gamle DDSG&I, senere blev det DDS.

Jeg har været med til at indføre Anschütz sportsvåben på skydebanerne og det er rigtig mange våben der er kommet ud i skytteforeningerne.

Jeg var også med til den proces, det var, at udvikle Sauer’s sports riffel, Sauer STR 200, som så dagens lys i foreningerne omkring 1989,

det var nok nogle rigtige valg, vi tog, fordi i dag 32 år senere, er det stadig et fantastisk våben. 

Jagt udgaven, som hedder J.P.Sauer 202, men er i grunden den samme. Der er så vidre udviklet på den,

så nu har de 303 som ikke gik så godt, men en billigudgave 101 og den nyeste 404.

202 modellen er idag kun den der bliver graveret i som pristise våben.

Jeg var også med i den proces det var at indføre Walter GPS pistolen både .22 og LP 200/1 luft i dk.

Jeg starte med at tage rundt, i landet for, at undervise i den ”nye” våben, allerede i slutningen af 1988 og jeg har været service ansvarlig

for disse 3 fabrikater i mere end 20 år, så alt kan jeg bruge til at hjælpe andre med deres våben,

deres ladninger og skytte opgaver.

Jeg er specialist i skæfte reparation og bedding og har en meget stor ekspertise i at rengøre våben,

fordi jeg har lavet så mange forsøg, under kontrolleret forhold.

Jeg har ligeledes haft nær kontakt med ammunitions fabrikker Eley, Lapua(SK) og Norma.

Her har jeg haft muligheden at trække på deres ekspertise, jeg her f.eks. være på Eley fabrikken 34 gange for at teste og lave forsøg.   

Der kommer stadig nye produkter og teknikker på markedet som kræver opmærksomhed, så der er stadig noget at lave.

Jeg kan tilbyde at lave ammunition, bøssemager opgaver, vedligehold af våben, hjemmesider i HTML, wordpress og joomla.

Der er ingen opgave der er for stor eller for lille.

Den daglig blog ligger dog stadig på Ballevej.dk og denne vil blive brugt til de mere tunge ting, sammem med Jagtammunition.dk.

 

20161016 134349 1

 

                                                                        

6 5x55 swedish mauser

 

65 55 SM kaliberhist

6,5x55 Swedish Mauser

Ladedata 6,5X55
Krudt Krudt Kugle Kugle Kugle Krudt MAX  
navn Fab. Fab.  Type vægt vægt  Læng  
               
1214 Norma  Lapua   10,1 41,0 73,0  
1214 Norma  Nosler P   9,0 43,0 73,0  
1214 Norma  Lapua    9,3 47,1 78,0  
               
1211 Norma  Nosler P   9,0 41,7 73,0  
1211 Norma  Nosler   9,0 42.0 73,0  
1211 Norma  Nosler   9,0 42.5 73,0  
               
               
H1000 Hodgdon Nosler Pat Pat 9,0 47,5 73,0  
H414 Hodgdon Nosler Pat Pat 9,0 42,5 73,0  
H414 Hodgdon Nosler Pat Pat 9,0 41,5 73,0  
H414 Hodgdon Noser Pat.  Pat 9,0 42,0 73,0  
H414 Hodgdon Nosler Pat Pat  9,0 43,0 73,0  
1214 Norma Hornady SST 140,0 48,5 73,6  
1214 Norma Hornady Sp  140,0 48,5 73,6  
               
S065 Lovex Barnes Match Burners 140,0 39,5 79,5  
               
1230 Norma Lapua  Mega  10,1 48,0 72,0  
1230 Norma Mega Mega  10,1 47,1 73,8  
1230 Norma Mega Mega  10,1 47,0 70,5  
1230 Norma Mega Mega  10,0 46,0 70,5  
1230 Norma Mega Mega  10,1 47,5 70,5  
1230 Norma Mega Mega  10,1 46,5 70,5  
S065 Lovex Lapua Mega  10,1 39,0 70,5 10-2020
S065 Lovex Lapua Mega 10,1 37,5 71,5  
               
H414 Hodgdon Lapua Mega  10,1 38,5 70,5  
H414 Hodgdon Lapua Mega 10,1 47,0 70,7  
H414 Hodgdon Lapua Mega  10,1 42,0 70,5  
               
H414 Hodgdon Lapua Maga  10,1 42,5 70,5  
H414 Hodgdon Lapua Maga 10,1 43,0 70,5  
H414 Hodgdon Lapua Mega 10,1 41,5 70,5  

 

 

 Vægt på 1211 og 1214 er meget varierende så dåsens anbefalinger skal følges

6555mm Swedish