.

 

 

 

Danmarksd Jægerforbund

RSS feed for Danmarks Jægerforbund
  1. Jagtsæsonen er for manges jægeres vedkommende også lig med dejligt vildt, der skal hjem i kødgryderne og i fryseren. Men hvordan er det nu med affaldet?
  2. Nees Bovling og Ølgod skydebaner har begge fået deres nye miljøgodkendelser trykprøvet hos den øverste klageinstans i Danmark. Begge skydebaner og deres kommuner fik medhold.
  3. Et trafikdræbt vildsvin, fundet ca. 80 kilometer øst for den tyske grænse, var smittet med afrikansk svinepest. Det flytter sygdommen betydeligt tættere på Danmark.
  4. Flere års indsamling af nedlagte ænder, fulgt op af mange timer i laboratoriet, har netop resulteret i udgivelsen af en rapport med ny viden om forekomst, kondition og fødevalg hos havlit og fløjlsand i Danmark.
  5. Emballagevirksomheden Schur ejer Borre Knob. En gang om året får en lokal efterskoles jagthold helt gratis mulighed for at prøve trækjagtens glæder og udfordringer på den lille odde i Horsens Fjord.
Image Module
DME Rifling Header Graphic 1
© 2018 by Reloading.dk
dj_primplusªr1_logo.jpg

2018 Ballevej.dk